Zákroky

nebolestivá operácia zväčšenej prostaty vodnou parou (Rezum)

– cirkumcízia (obriezka)

– frenulotómia (plastika uzdičky)

– odstraňovanie kondylómov, aterómov, cýst, znamienok na genitále

– exstirpácia kožných nádorov na vonkajších genitáliách

– sutúra kožnej rany v oblasti vonkajšich genitálii

– biopsia lézií vonkajšieho genitálu

– cystoskopia rigídnym alebo flexibilným cystoskopom

– extirpácia kondylómov

– repozícia parafimózy