O nás

doc. MUDr. Stanislav Žiaran PhD, MPH, FEBU

Stanislav-Žiaran

  • 2005: Ukončenie štúdia – Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  • 2009: PhD. v štúdijnom odbore chirurgia – špecializácia urológia
  • 2010: Udelenie titulu „Odborník na riadenie verejného zdravotníctva – Master of Public Health“(MPH)
  • 2011: Titul „FEBU“ (Fellow of European Board of Urology)
  • 2011: Európska atestácia v odbore „Urológia“
  • 2011-2012 Vedúci lekár JIS na Urologickej klinike LFUK, UN Bratislava – Kramáre, Limbová 5, Bratislava
  • 2011: Trvá Odborný asistent na Urologickej klinike LFUK, UN Bratislava – Kramáre,
    Limbová 5, Bratislava

prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.

Bujdák2008: Onkológia v urológii
2006: Zdravotnícky manažment a financovanie
1996: Certifikát: Invazívna ultrasonografia v urológii
1994: Urológia II. stupeň
1990: Urológia I. stupeň

 

 

MUDr. Branislav Trebatický,PhD.

Branislav TrebatickýPRACOVNÉ SKÚSENOSTI
ZÁSTUPCA PREDNOSTU KLINIKY – UROLOGICKÁ KLINIKA LFUK, SZU A UNB
2001-2013 – sekundárny lekár
2013-2015 – vedúci lekár JIS
2015-2018 – vedúci lekár oddelenia
2018 – doteraz – zástupca prednostu kliniky
2005 – SÚČASNÉ ZAMESTNANIE – Bratislava, Slovensko
ODBORNÝ ASISTENT VYSOKEJ ŠKOLY – UROLOGICKÁ KLINIKA LFUK
2000 – 2001 – Bratislava, Slovensko
SEKUNDÁRNY LEKÁR – KLINIKA HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE NÚTARCH

VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA
1987 – 1991 – Vazovova 6, Bratislava, Slovensko
ÚPLNÉ STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE – Gymnázium
1993 – 2000 – Bratislava, Slovensko
VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE – LFUK MUDr.
2003 – Bratislava, Slovensko
ATESTÁCIA Z UROLÓGIE I. STUPEŇ – SZU
2016 – Bratislava, Slovensko
ATESTÁCIA Z UROLÓGIE EU – SZU
2019 – Bratislava, Slovensko
ATESTÁCIA – ZDRAVOTNÍCKY MENEŽMENT A FINANCOVANIE – LF UK
2010 – Bratislava, Slovensko
DOKTORANTSKÉ ŠTÚDIUM – LFUK PhD.
2001 – Halle, Nemecko
ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ STÁŽ – Urologická klinika Univerzita M.Luthera
2002 – Berlín, Nemecko
ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ STÁŽ – Urologická klinika Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
2012 – Praha, Česko
ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ STÁŽ – Klinika transplantační chirurgie IKEM