O nás

doc. MUDr. Stanislav Žiaran PhD, MPH, FEBU

Stanislav-Žiaran

  • 2005: Ukončenie štúdia – Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  • 2009: PhD. v štúdijnom odbore chirurgia – špecializácia urológia
  • 2010: Udelenie titulu „Odborník na riadenie verejného zdravotníctva – Master of Public Health“(MPH)
  • 2011: Titul „FEBU“ (Fellow of European Board of Urology)
  • 2011: Európska atestácia v odbore „Urológia“
  • 2011-2012 Vedúci lekár JIS na Urologickej klinike LFUK, UN Bratislava – Kramáre, Limbová 5, Bratislava
  • 2011: Trvá Odborný asistent na Urologickej klinike LFUK, UN Bratislava – Kramáre,
    Limbová 5, Bratislava